Polityka prywatności

Polityka prywatności w NAV.IT

Korzystając z usług NAV.IT Sp. z o.o., powierzasz nam swoje dane. Zdajemy sobie sprawę, że to duża odpowiedzialność i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ich bezpieczeństwo oraz umożliwić Ci kontrolę nad nimi.

Z poniższej Polityki Prywatności dowiesz się, jakie dane zbieramy i w jakim celu, a także jak możesz nimi zarządzać.

Dostarczamy wiele produktów, aplikacji i usług, które codziennie pomagają ludziom rozwijać siebie i procesy które ich otaczają, a także usprawnią interakcje z nimi na nowe sposoby. Poniższa informacja ma zastosowanie do każdej strony internetowej, aplikacji lub usługi odsyłającej do tej Informacji. Zawsze gdy otrzymujemy Twoje dane osobowe, w którykolwiek sposób dalej opisany, wyrażasz zgodę na ich zbieranie, przechowywanie i wykorzystywanie przez nas.

Jakie rodzaje informacji zbieramy, gdy korzystasz z naszych usług
Aby dostarczać najlepsze rozwiązania wszystkim którzy korzystają z naszych usług, zbieramy różnorodne informacje (w zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa) – od podstawowych, takich jak: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, aż po te bardziej złożone; na jakim systemie operacyjnym pracujesz lub jakim językiem się posługujesz.

Jak zbieramy informacje o Tobie
Zbieramy informacje o Tobie i wszelkich innych osobach, których dane przekazywane są nam gdy:

 1. Kontaktujesz się z nami w telefonicznie, faksem, SMS-em, komunikatorem, poprzez czat, pocztą elektroniczną lub zwykłą.
 2. Następuje interakcji z nami z wykorzystaniem mediów społecznościowych
 3. Korzystasz z naszych stron internetowych i:
  • Rejestrujesz się w celu korzystania z naszych stron internetowych lub aplikacji
  • Wypełniasz formularz i zamówienia w trybie online
  • Wypełniasz formularz online z prośbą o oddzwonienie
  • Pobierasz informacji takie jak: materiały edukacyjne, reklamowe i promocyjne występujące na naszych stronach internetowych lub aplikacjach
  • Składasz zamówienia
 4. Zamieszczasz informacje na portalach społecznościowych i blogach
 5. Realizujemy zlecone przez Ciebie świadczenia usługi, które są uzasadnione wspólnym interesem biznesowym
 6. Korzystasz z urządzeń (w tym mobilnych) oraz aplikacji, które są wykorzystywane przez Ciebie, w których takie udostępnienie jest włączone, przy czym przed zebraniem takich danych Cię informujemy i prosimy o zgodę. Realizujemy to wykorzystując pliki „cookie” i im pokrewnych technologii. Ustawienia w zakresie „cookie” możesz zawsze zmienić w swojej przeglądarce. Dalszej części znajdziesz więcej o polityce plików cookie

Do czego używany danych o Tobie
Przede wszystkim aby osiągnąć uzasadnione cele biznesowe.
Przetwarzamy Twoje dane do własnych uzasadnionych celów zgodnie z profilem działalności NAV.IT i zakresem świadczonych dla Ciebie usług w takich celach jak:

 • Świadczenie, utrzymywanie i ulepszanie naszych usług, tak by zaspokajały Twoje potrzeby
 • Opracowywanie nowych produktów, aplikacji, funkcji, rozwiązań i usług, które są dla Ciebie przydatne
 • Analizowanie sposobu korzystania przez Ciebie z naszych usług w celu utrzymywania i ulepszania ich działania
 • Działania marketingowe własnych produktów i usług informujące użytkowników
 • Zarządzanie naszymi relacjami z Tobą (np. obsługa i działania wspierające)
 • Egzekwowanie roszczeń prawnych, w tym analizowanie potencjalnych naruszeń obowiązujących warunków korzystania z usług
 • Dostarczania Tobie usług wykorzystujących dane lokalizacyjne
 • Kontaktowania się z Tobą z propozycją wzięcie udziału w naszych ankietach dotyczących wykonywanych dla Ciebie świadczeń
 • Przyjmowania błędów technicznych lub innych problemów z naszymi stronami internetowymi, aplikacjami, programami i usługami
 • Przetwarzamy Twoje dane, by dostarczyć Ci usługę, produkt, aplikację z naszej oferty zgodnie z umową

Z kim możemy dzielić się Twoimi danymi
Twoimi danymi osobowymi dzielimy się z innym zaufanymi podmiotami takimi jak firmy, instytucje lub osoby, które przetwarzają je na potrzeby NAV.IT zgodnie z naszymi instrukcjami i przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony poufności informacji. Dostawcy usług pomagają nam na przykład w obsłudze Twojego problemu w codziennej pracy. Dbamy również o to, aby podmioty z którymi współpracujemy, działały zgodnie z podobnymi zasadami i zgodnie z przepisami RODO.

Do podmiotów współpracujących, z którymi dzielimy się Twoimi danymi w celu realizacji naszych wspólnych i uzasadnionych celów biznesowych zaliczamy:

Partnerów (w tym firmy wdrożeniowe), naszych dostawców usług, niezależnych deweloperów i sprzedawców oprogramowania, produktów, aplikacji i usług, osoby trzecie wykorzystywane do usprawnienia transakcji płatniczych, podmioty które angażujemy w celu uzyskania pomocy przy wysyłaniu do Ciebie wiadomości, zewnętrznych audytorów i doradców (w zakresie audytu i doradztwa) oraz organy rządowe (wynikające z przepisów prawa). Przy ich współpracy i pomocy możemy dostarczyć Ci produkty, aplikacje, usługi i informacje, których realizację lub dostarczenie powierzyłeś nam, lub które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.

Informacje, które nie umożliwiają identyfikacji Ciebie jako konkretnej osoby możemy udostępniać zarówno publicznie, jak i naszym partnerom, podwykonawcom, programistom czy właścicielom praw,  wykorzystując anonimizację danych zagregowanych uniemożliwiamy powiązanie w sposób odwracalny danych z Tobą ani z inną osobą.

W przypadku fuzji lub przejęcia spółki NAV.IT bądź sprzedaży jej aktywów zapewnimy poufność wszelkich danych osobowych oraz powiadomimy Cię, gdy zostaną przeniesione lub objęte inną polityką prywatności.

Kiedy NAV.IT udostępnia Twoje dane
Nie udostępniamy Twoich danych osobowych przedsiębiorstwom, organizacjom ani osobom prywatnym spoza spółki NAV.IT z wyjątkiem tych przypadków określonych przez prawo, oraz w dobrej wierze przy uznaniu, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w celu:

 • Wypełnienia wymogów obowiązującego prawa, przepisów, prawomocnych żądań instytucji państwowych i sądowych pod warunkiem posiadania uprawnienia
 • Umożliwiania wykrywania oszustw, przestępstw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych
 • Skutecznego egzekwowania zasad korzystania z naszych usług, w tym badania potencjalnych naruszeń
 • Ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Spółki NAV.IT, Ciebie jako użytkownika jej produktów i usług oraz pozostałych osób w sposób określony przez przepisy prawa

Twoje prawa w sprawie Twoich danych
Pamiętaj, że zawsze masz prawo sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich danych osobowych przez NAV.IT. W celu realizacji Twojego życzenia i prawa, prosimy o kontakt na adres polityka_prywatnosci@navit.pl w celu określenia szczegółów. Twój sprzeciw, może mieć bezpośredni wpływ na brak możliwości zrealizowania świadczenia niektórych usług i zleceń dla Ciebie wykonywanych. W dowolnym momencie możesz poprosić o kopię swoich danych lub poprosić o ich usunięcie lub anonimizację w zakresie obowiązującego prawa, masz również prawo do ich edycji lub sprostowania. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie

Jak długo przechowujemy Twoje dane
Twoje dane osobowe zachowujemy w czasie trwania naszych relacji biznesowych, a także w późniejszym okresie uzasadnionym celami biznesowymi lub przez inny okres oznaczony obowiązującymi przepisami prawa.

Polityka plików „cookies”
„Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.

„Cookies” używamy w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób Twojego korzystania ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Witryny, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Stosujemy „cookies” sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. „Cookies” sesyjne przechowywane są na Twoim urządzeniu do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookies” stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „cookies” – Ty dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia. „Cookies” stosowane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron WWW domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz sam dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików „cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie. Właściwe informacje o obsłudze plików „cookies” oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania.

Informacje Uzupełniające
Administratorem danych osobowych jest NAV.IT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-204), przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/168, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000579193, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272746495, REGON: 36267308, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 70 000,00 PLN.

Wprowadzenie, utrzymanie, doskonalenie i weryfikację Polityki Prywatności nadzoruje Zarząd NAV.IT Sp. z o.o. angażując wszystkich Pracowników i Współpracowników Spółki. Polityka Prywatności została opracowana i jest wykonywana zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L.2016.119.1) („RODO”).

Do naszej Polityki Prywatności możemy wprowadzać zmiany i aktualizować na naszej stronie internetowej. Twoje prawa wynikające z tej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez Twojej wyraźnej zgody.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości do naszej Polityki Prywatności dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, a także przysługujących Ci uprawnień, pozostajemy do Twojej dyspozycji i prosimy skontaktuj się z nami pisemnie na adres spółki lub napisz na adres e-mail polityka_prywatnosci@navit.pl.

Z wyrazami szacunku
Zarząd NAV.IT Sp. z o.o.